Κάρτα υγείας: Όταν ο Εισαγγελέας έστησε στον τοίχο τον Γκαγκάτση
Τι ειπώθηκε από τον Εισαγγελέα έδρας στην αγόρευση του για την υπόθεση του σκανδάλου της κάρτας υγείας.