Νέο κιβώτιο από τη VW
Ονομάζεται MQ281 και μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 έως και πέντε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.
Κλείσιμο