Νέες διαδικασίες για την επίτευξη στόχων RDE
Μέσω της MAHLE Powertrain, εγκαινιάζονται νέες διαδικασίες που βοηθούν τους κατασκευαστές να πληρούν τα πρότυπα.
Goodyear Eagle F1 SuperSport RS
Cupra Corners
Curved Display για το BMW iNEXT
Remote Software Upgrade
Κλείσιμο