Αδερφός πυροβόλησε αδερφό για ένα… χωράφι
Αδερφός έστρεψε στον αδερφό του όπλο λόγω κτηματικών διαφορών.
Κλείσιμο