Έρωτας, Αγάπη ή και τα δύο;
Ποια είναι σωστή σειρά μιας υγιής σχέσεως; Πρώτα ερωτευόμαστε και μετά αγαπιόμαστε; Μένουμε πάντα ερωτευμένοι με τον σύντροφο μας; Ή δίνουμε και λαμβάνουμε αγάπη γι’ αυτό και μένουμε σε μία σχέση;
Κλείσιμο