Πραγματικότητα η πρώτη «έξυπνη» συσκευή υποβοήθησης της ακοής
Η συσκευή αυτή «διαβάζει» το μυαλό του χρήστη και έτσι μπορεί σε πραγματικό χρόνο να εστιάσει επιλεκτικά σε συγκεκριμένες φωνές στο περιβάλλον
Κλείσιμο