Στο ΣτΕ η Ένωση Αθέων για το θρήσκευμα στους τίτλους σπουδών
Γονείς μαθητών και η Ένωση Αθέων ζητούν να ακυρωθούν αποφάσεις του υπουργού Παιδείας για το καθορισμό και το τύπο των τίτλων σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει την αναγραφή του θρησκεύματος των μαθητών στα απολυτήρια, αποδεικτικά σπουδών, κ.λπ.
Κλείσιμο