Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους κόμβους Οινοφύτων και Οινόης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε, στους ανισόπεδους κόμβους (Α/Κ) Οινοφύτων και Οινόης, λόγω εκτέλεσης εργασιών.
Κλείσιμο