Προκαλεί πρόβλημα στα νεφρά των δρομέων ο Μαραθώνιος;
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η σκληρή προπόνηση με ζέστη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα νεφρά, αλλά λίγα ήταν γνωστά για τις επιδράσεις της συμμετοχής στον μαραθώνιο στη λειτουργία τους.
Κλείσιμο