Είναι η οικονομία, ανόητοι, αλλά και οι οικογένειες ζουν με μισθούς, όχι με ομόλογα
Πολύ κουβέντα κάνουμε για το ότι πάνε καλά τα ελληνικά ομόλογα. Όμως, κάποτε πρέπει να θυμηθούμε ότι πραγματική ευημερία είναι να αμείβονται οι άνθρωποι αξιοπρεπώς για την εργασία τους.
Κλείσιμο